Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających projekt rekonstrukcji pierwszego polskiego samochodu CWS T-1. Z Waszym wsparciem było mi łatwiej prowadzić prace nad tym niezwykłym pojazdem.

Zrekonstruowanie samochodu CWS T-1 jest szczególnie utrudnione, gdyż do dziś nie zachował się żaden potwierdzony element. Cała wiedza zawiera się w paru zdjęciach i rysunkach. Niewielu wierzyło w realizację projektu, toteż wsparcie finansowe ze strony wielu potencjalnych sponsorów zakończyło się na obietnicach. Mimo tego, zacząłem rekonstrukcję opierając się na własnych środkach. Natomiast już w trakcie budowy samochodu, udało się uzyskać pomoc materiałową oraz pomoc w niektórych pracach.

Od początku prac nad rekonstrukcją, firma „Multichem” wspierała projekt swoimi materiałami lakierniczymi „Profix”. Tarcicę jesionową na szkielet samochodu przekazała firma „MGJ” z Leśniewa. Blachy ze stali nierdzewnej na niektóre elementy podarowała firma „BE- Group. Ocynkowanie ramy pojazdu wykonała firma Vistal Ocynkownia sp. z o. o. Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie (piaskowanie) wykonano w www.piaskowanie-puck.pl Brezent na pokrycie dachu samochodu udało się uzyskać z firmy „Stradom”, tej samej, która w latach dwudziestych była dostawcą tego materiału do produkcji CWS-ów... Firma Classic Chrome z Warszawy zapewniła chromowanie.